Vianočné video z prvej svetovej vojny podľa skutočnej udalosti, ktoré ťa chytí za srdce. Aj vojaci sú len ľudia

Vianoce sú sviatkom radosti a pokoja. Avšak historický vývoj ukazuje, že tomu tak vždy nebolo. V tomto prípade hovoríme najmä na obdobia medzi rokmi 1914 – 1918, kedy sa na frontoch v Európe odohrávala I. svetvová vojna. Túto tematiku si pred dvoma rokmi pripravil britský Sainsbury v spolupráci s nadáciou The Royal British Legion, ktorá … Continue reading Vianočné video z prvej svetovej vojny podľa skutočnej udalosti, ktoré ťa chytí za srdce. Aj vojaci sú len ľudia